Telefón: + 421 905 887 140 | Sme aj na

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári za účelom 

predschválenia pôžičky / úveru , za účelom otvorenia Zmluvy o bežnom účte,

resp. zasielaní informácií o činnosti Spoločnosti ( písomnou formou, e-mailom, SMS správou ). 

Svoj  súhlas udeľujem dobrovoľne a zárovaň prehlasujem, že osobné údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.

Poskytnutie súhlasu elektronickou formou nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z.

č.  122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov.

 

Súhlas udeľujem na dobu do jeho odvolania. Svoj súhlas môžem odvolať písomnou 

formou na adresu spoločnosti.

Uvedené údaje nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám

( zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

Ohodnotenie nehnuteľnosti


na počkanie Vám vystavím  potvrdenie o cene nehnuteľnosti k dedičskému konaniu,
zabezpečenie ohodnotenia nehnuteľnosti znaleckým posudkom.

Bezpečnostný projekt

realityfin.sk s.r.o. má vypracovaný Bezpečnostný projekt Informačných systémov ID: 4869 – vypracované v súlade s § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a príslušných vykonávacích vyhlášok. PDF TU

Kontaktná adresa

Adresa : 
realityfin.sk, s.r.o.
Tulská 5301/87
974 04, Banská Bystrica 4